Aktualności

ŁÓDŹ, 23 GRUDNIA

ŁÓDŹ, 17 MAJA 2022 R.

BioMatGel Sp. z o.o. poszukuje obecnie studentów Wydziału Chemicznego PŁ na praktyki:

1/ analiza i opracowanie danych pomiarowych – spektra UV-Vis substancji uwalnianych z nośnika

2/ przeprowadzenie pomiarów spektrofotometrycznych UV-Vis roztworów substancji chemicznych

Praktyki dwu lub trzytygodniowe w Łodzi, w lipcu 2022 r.

Więcej informacji na stronie http://biomatgel.pl/praktyki/

R

ŁÓDŹ, 14 STYCZNIA 2022 R.

R

R

R

R

ŁÓDŹ, 2019 R.

Firma BioMatGel Sp. z o.o.  realizuje projektu pt.:

Opracowanie technologii innowacyjnych kosmetyków bioaktywnych

współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój
i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie receptury, wytworzenie prototypów oraz ocena działania w warunkach symulowanych i rzeczywistych kosmetyków zawierających dodatki bioaktywne.

Łódź, 14 czerwca 2019 r. 
Miło nam poinformować, że Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego uhonorowało certyfikatem „Partner przyjazny edukacji” Spółkę BioMatGel w kategorii grupowej za opracowanie i wykonanie innowacyjnych stanowisk dydaktycznych w dziedzinie tekstroniki.