Aktualności

Firma BioMatGel Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pt.:

Opracowanie technologii innowacyjnych kosmetyków bioaktywnych

współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój
i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie receptury, wytworzenie prototypów oraz ocena działania w warunkach symulowanych i rzeczywistych kosmetyków zawierających dodatki bioaktywne.

Wartość dofinansowania: 607 166,25 zł

 
Łódź, 14 czerwca 2019 r. 
Miło nam poinformować, że Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego uhonorowało certyfikatem „Partner przyjazny edukacji” Spółkę BioMatGel w kategorii grupowej za opracowanie i wykonanie innowacyjnych stanowisk dydaktycznych w dziedzinie tekstroniki.