Usługi

Dla naszych klientów oferujemy doradztwo i know-how w następujących kierunkach:

  • Projektowanie i wykonanie stanowisk dydaktycznych m.in. z dziedziny tekstroniki,  odnawialnych źródeł energii – OZE.
  • Projektowanie nowych kosmetyków;
  • Projektowanie nowych biomateriałów polimerowych i urządzeń medycznych;
  • Opracowywanie oryginalnych receptur i technologii wytwarzania maści hydrożelowych/hydrokoloidowych ;
  • Ocena właściwości fizyko-chemicznych i biokompatybilności nowych biomateriałów;
  • Biodegradacja in vitro biomateriałów polimerowych i kompozytów;
  • Dobór metod sterylizacji dla nowych biomateriałów i wyrobów medycznych;
  • Ocena wpływu sterylizacji za pomocą wiązki przyspieszonych elektronów, promieniowania gamma, pary wodnej pod ciśnieniem, gorącego suchego powietrza, zimnej plazmy i tlenku etylenu na biomateriały.