Opatrunki hydrożelowe, bioaktywne opatrunki hydrożelowe

Opatrunek Hydrożelowy

Opatrunki hydrożelowe stosowane są nie tylko do leczenia ran pooparzeniowych, ale również do leczenia wszystkich rodzajów ran, odleżyn i innych uszkodzeń skóry, których terapia wymaga dostępu tlenu i wilgotnego, sterylnego środowiska. Opatrunek żelowy wytwarzany zgodnie z technologią opracowaną w Politechnice Łódzkiej przez profesora Janusza M. Rosiaka, udziałowcy BioMatGel wykazuje następujące cechy: likwiduje ból, stanowi barierę dla bakterii z zewnątrz oraz barierę dla nadmiernej utraty wody, zapewnia dostęp tlenu do rany, absorbuje wysięki i toksyny bakteryjne, jest nieantygenny i niealergizujący.

Bioaktywne opatrunki hydrożelowe

Opatrunki nowej generacji, w których bioaktywność jest osiągnięta przez umieszczenie w nowoczesnej formulacji hydrożelu substancji aktywnych biologicznie. Służą one przede wszystkim zapobieganiu zakażenia rany i przyspieszeniu jej gojenia, m.in. poprzez indukcję angiogenezy. Możliwość zastosowania tego typu opatrunków u pacjentów znacznie skraca czas leczenia ran w wyniku lokalnego i kontrolowanego uwalniania z hydrożelu czynnika przyśpieszającego gojenie, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań (np. zakażeń). Polecany w szczególności do gojenia trudnogojących się ran.