Nanonośniki polimerowe

Nanożele to wewnętrznie usieciowane cząstki hydrofilowych polimerów o wymiarach submikronowych. Nanożele, podobnie jak nieco większe podobne struktury – mikrożele, są badane przez nasz zespół pod kątem ich potencjalnych zastosowań zwłaszcza jako biomateriałów (leki polimerowe, układy do uwalniania leków, preparaty stomatologiczne, substytut mazi stawowej), ale również jako katalizatorów o znacznym rozproszeniu.