Hydrożele reagujące na bodźce

Hydrożele stimuli-responsive szereg zastosowań biomedycznych, m.in. do kontrolowanego uwalniania leków, immobilizacji enzymów, czy jako urządzenia do procesów rozdzielania. Hydrożele są syntetyzowane na drodze radiacyjnie indukowanych reakcji sieciowania polimerów, które ulegają przejściom kłębek-globula w wodzie na skutek niewielkich zmian środowiska (temperatura, pH, itp.).