Badania i ekspertyzy techniczne

Analizy fizykochemiczne, w szczególności materiałów polimerowych

Nasze przedsiębiorstwo dysponuje wiedzą i doświadczeniem w przeprowadzeniu analiz substancji chemicznych, kompozycji polimerowych, badaniu fizykochemicznych właściwości materiałów polimerowych, analiz mechanizmów i kinetyki biodegradacji in vitro.