Dydaktyczne stanowiska tekstroniczne

Tekstylne materiały elektroprzewodzące

Programowanie mikrokontrolera tekstronicznego do monitorowania parametru fizjologicznego – tekstroniczny czujnik temperatury ciała

Tekstroniczne systemy do kształtowanie komfortu cieplnego – grzejniki tekstylne

Tekstroniczny czujnik rytmu oddechowego